Isuzu - Công ty TNHH thương mại Mai Linh(08)3 7120 999  

0984 255 788  

isuzuvn.vn - isuzumailinh.com