Trọng - Dán keo xe, laptop, điện thoại di động(84-8) 38 435 824  

(84-8)