Dán keo xe Quang Minh(84-8) 22 136 518 - 0908 815 938