Cơ sở Hải - Chuyên sửa chữa máy bơm nước(84-8) 38 563 578  

(84-8)