Cơ điện lạnh Hiệp Phát0909 919 060 - 0908 700 950  

(84-8)