Cơ sở điện lạnh Văn Nhân(84-8) 39 690 388 - 0908 560 837  

(84-8)