Tiệm sửa chữa điện tử, điện lạnh, điện gia dụng Trường Sơn0905 209 083  

(84-8)