Khách sạn Xuân Ngọc - Quận Tân Bình



08 39 708 587