Khách Sạn Hải Phong, Vũng Tàu(064) 3 811 257   

http://kshaiphong.com/