Nhà hàng Lion(84-8) 38 238 514  

(84-8) 38 238 515  

http://www.lionsaigon.com