Nhà hàng Xiên Nướng(84-8) 38 224 789  

(84-8)  

http://skewers-restaurant.com