Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi - Nguyễn Trãi(848) 3926 0749  

http://hokkaidosushi.com.vn/