Nhà hàng Tokyo Deli - Trần Hưng Đạo(08) 3837 2277  

http://www.tokyodeli.com.vn/