Nhà hàng sân vườn Maxim's(84-8) 62 642 801  

(84-8)