Nhà hàng tiệc cưới Bạch Kim(84-8) 38 603 388   

(84-8)  

http://nhahangbachkim.com.vn