Nhà Hàng Hoa Lộc Vừng(08) 35533788- (84) 835533799