Nhà hàng Bạch Dương(84-8) 39 308 779  

(84-8) 39 308 780  

http://latavernesaigon.com