Tòa nhà sự kiện Gala Royale - Trung tâm hội nghị tiệc cưới(84-8) 38 256 048  

(84-8)  

http://www.galaroyale.com.vn