Nhà hàng tiệc cưới Bách Việt(84-8) 38 275 375   

(84-8) 38 273 678  

http://www.bachviet.com.vn