Nhà hàng Maxim's Nam An(84-8) 38 296 676   

(84-8) 38 230 644