Nhà hàng tiệc cưới Continental(84-8) 38 299 201  

(84-8) 38 290 936  

http://www.continentalhotel.com.vn