Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Callary(84-8) 38 435 556 - (84-8) 38 435 557  

(84-8) 38 435 559  

http://www.callary.vn