Nhà hàng Tasaki BBQ Quang Trung(08) 38945399  

http://tasaki.com.vn/