Nhà hàng lẩu hải sản Hồng Kông(84-8) 38 366 888  

(84-8)