Nhà hàng lẩu Thái - Nhật - Hàn Hotpot story08.6253 4488  

1800 1277  

http://hotpotstory.vn/