Nhà hàng lẩu nấm chay An Thiên(08) 38 201 253  

http://launamchayannhien.com/