Nhà hàng Lẩu nấm chay An Thiên 1(08) 39 10 11 29  

http://launamchayannhien.com/