Nhà hàng lẩu nấm chay An Nhiên 2(08) 39 300 036  

http://launamchayannhien.com/