Nhà hàng SumoBBQ Trường Sơn0838329379  

0838329330  

http://sumobbq.com.vn/