Nhà hàng lẩu hải sản Đại Thống(84-8) 38 210 166   

(84-8) 38 229 365