Nhà hàng lẩu Kichi Kichi(84-8) 39 153 125  

(84-8)