Tiệm bánh Ngọc Sáng(84-8) 38 296 841 - 0913 746 040