Bánh mì ốp la, bò bít tết(84-8) 39 623 542  

(84-8)