Trà sữa trân châu - Bánh mì Tây(84-8) 39 628 464 - 0908 597 313   

(84-8)