Cơ sở sản xuất bánh mì, Vịt quay heo quay(84-8) 38 533 741 - 0903 383 919  

(84-8)